MURB Deorbitation System – podsumowanie (część 2) 8th IAA SymposiumMURB Deorbitation System – summary (part 2) of the 8th IAA Symposium

8th IAA Symposium jest już za nami. W rezultacie, o czym pisałem już w pierwszej części podsumowania, zostałem wybrany przez komisję oceniającą projekty do trzeciego miejsca.

Dzisiaj chciałbym zaprezentować oficjalny dyplom. Aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze, proszę kliknij w rysunek.

The 8th IAA Symposium is past. As a result, which I wrote in the part 1 of summary, I have been elected by the Student Paper Evaluation Committee of the 8th IAA Symposium to be awarded the third prize.

Today I would like to present the official certificate of the prize. To see in a full size please click the picture.

Bookmark the permalink.

Comments are closed