MURB Deorbitation System – podsumowanie (część 1) 8th IAA SymposiumMURB Deorbitation System – summary (part 1) of the 8th IAA Symposium

Mam zaszczyt poinformować, że Komisja oceniająca projekty studenckie na 8. Symposium IAA w Berlinie nagrodziła mnie trzecim miejscem za projekt MDS.

Projekt MDS został doceniony przez specjalistów specjalizujących się w badaniu i wykorzystaniu przestrzenii kosmicznej. Nagroda ta jest bardzo ważna, ponieważ jest to pierwszy sukces mojej działalności kosmicznej. Dzięki temu zwiększe swoje zaangażowanie w poszerzaniu wiedzy z zakresu technologii kosmicznych.

MDS ma teraz szansę być zrealizowany jako mój pierwszy projekt kosmiczny.

Chciałbym podziękować komitetowi za nagrodzenie mnie oraz chciałbym z tego miejsca obiecać, że moje siły i zaangażowanie będą skupione na zrealizowaniu projektu MDS jako rzeczywistego projektu kosmicznego.

It is a great honour for me to inform that the Student Paper Evaluation Committee of the 8th IAA Symposium in Berlin elected me to be awarded the third prize.

The MDS project has been appreciated by the great specialists of the space science and engineering. This award is very important as the first success of my space activity. It let me to increase my involvement in the exploration of knowledge in the field of space technologies.

The MDS now has a chance to be developed as my first private project which would help to make the outer space clean.

I would like to thank for the Committee to awarded me and from this place I would like to promise that my power and engage will be focused on realize the MDS as the real space mission.

was one of six finalists to present their paper and was elected by the Student Paper Evaluation COmmittee to be awarded the third prize.

Bookmark the permalink.

Comments are closed